Toán Cacbon

Posted on

ôn tiếp phần C nhé (có nhiều PT rất hay nhầm, admin đã chú thích hoặc ghi bên cạnh)

1) Cacbon
– Có 4 dạng thù hình: Kim cương, Than chì, Fuleren, Cacbon vô định hình
– Số oxi hóa: -2, 0, +2, +4
– Tính chất HH:
+ Tính oxi hóa:
C + 2H2 -> CH4
4Al + 3C -> Al4C3: nhôm cacbua
Ca + C -> CaC2
+ Tính khử:
Có 4 PT RẤT HAY NHẦM
C + O2-> CO2 (cháy hoàn toàn)
2C + O2 -> 2CO (cháy ko hoàn toàn)
CO2 + C(dư) -> 2CO
CO +1/2 O2 -> CO2
+ Với hợp chất:
C + 4HNO3 -> CO2 + 4NO2 + 2H2O
C + 2H2SO4 -> CO2 + 2SO2 + H2O
. Oxit kim loại sau Al -> kim loại
C + ZnO -> Zn + CO
. Oxit kim loại trước nhôm -> kim loại cacbua
C + CaO -> CaC2 + CO
C + H2O <=>CO + H2
(Đừng nhầm CO + H2O -> CO2 + H2)
– Điều chế: từ kim cương, than chì nhân tạo, than mỏ, than gỗ, than muội (CH4 -> C + 2H2)

* Cacbon monooxit/ cacbon (II) oxit: CO
– Là OXIT TRUNG TÍNH (Oxit ko tạo muối)
– Tính khử: CO + H2O -> CO2 + H2
CO + ½ O2 -> CO2
– Khử các oxit kim loại sau nhôm:
Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2
– Điều chế: (thực ra chẳng ai điều chế khí CO vì nó độc và gây ô nhiễm MT. Tuy nhiên, admin chỉ muốn giúp bạn ôn lại các PT ra CO)
CO2 + C -> 2CO
C + H2O <=> CO + H2

* Cacbon diocid/ cacbon (IV) ocid/ alhedric cacbonic: CO2
– Điều chế:
CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O
C6H12O6 -> (men alcol) C2H5OH + CO2
Đốt cháy hoàn toàn các HCHC -> CO2 + H2O

* H2CO3: axit 2 nấc và rất yếu

* Muối Cacbonat:
– Muối hidrocacbonat: các muối HCO3- đều kém bền nhiệt
2NaHCO3 -> Na2CO3 + CO2 + H2O
Tính lưỡng tính:
. HCO3- + H+ -> CO2 + H2O
. HCO3- + OH- -> CO3(2-) + H2O
Đặc biệt Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

– Muối cacbonat: các muối cacbonat của KLK và amoni đều tan
T/d với axit: CO3(2-) + H+ -> CO2 + H2O
PỨ nhiệt phân:
+ Các muối cacbonat của KLK đều bền nhiệt còn lại kém bền nhiệt (kể cả muối cacbonat amoni)
(NH4)2CO3 -> 2NH3 + CO2 + H2O
MgCO3 -> MgO + CO2

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s