Học công thức lượng giác bằng thơ

Posted on

Môn toán phần khó nhằn trong đại số chính là phần lượng giác, vì vậy để giúp các bạn học tốt phần lượng giác mình xin chia sẻ kinh nghiệm học lượng giác của chính mình, đó chính là học lượng giác bằng thơ. Các bài dưới đây có thể tìm thấy trên google nhưng có những bài do mình tự đặt ra trong quá trình để học cho dễ nhớ, các bạn cố nhớ 1 trong 2 nhé 🙂

Ghi nhớ các công thức lượng giác bằng những bài thơ. Có thể bạn chưa biết? Bắt đầu nhá,

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Version 1:

Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
(tan@ = sin@:cos@)

Cotang dại dột
Bị cos đè cho.
(cot@ = cos@:sin@)

Version 2:

Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Côtang cãi lại
Cos nằm trên sin!

Version 3:
Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin lấy cạnh kề, huyền chia nhau
Còn tang ta hãy tính sau
Đối trên, kề dưới chia nhau ra liền
Cotang ngược lại với tang.

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT

~Sin bù, cos đối, hơn kém pi tang, phụ chéo.
+Sin bù :Sin(180-a)=sina
+Cos đối :Cos(-a)=cosa
+Hơn kém pi tang :
Tg(a+180)=tga
Cotg(a+180)=cotga
+Phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tg góc này = cotg góc kia.

 

~Công thức tổng quát hơn về việc hơn kém pi như sau:
Hơn kém bội hai pi sin, cos
Tang, cotang hơn kém bội pi.
Sin(a+k.2.180)=sina ; Cos(a+k.2.180)=cosa
Tg(a+k180)=tga ; Cotg(a+k180)=cotga

 

*sin bình + cos bình = 1
*Sin bình = tg bình trên tg bình cộng 1.
*cos bình = 1 trên 1 cộng tg bình.
*Một trên cos bình = 1 cộng tg bình. ….. Cái này mình chỉ cho cái mẹo nè: tan bằng sin chia cos, lấy cái cos ở dứoi để nhớ
*Một trên sin bình = 1 cộng cotg bình. …... cái này tương tự cô tan là cos chia sin thì lấy sin để nhớ

 

Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan.

 

Cos đối, sin bù, phụ chéo, trội pi tan.

Nghĩa là: Cosin của hai góc đối bằng nhau; sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tan góc này = cot góc kia; tan của hai góc hơn kém pi thì bằng nhau, cotg tương tự

 

 

CÔNG THỨC CỘNG

~Sin thì sin cos , cos sin
Cos thì cos cos , sin sin giữa trừ

~Tan thì trên tổng tan tan Dưới thì 1 với tích tan dấu trừ

 

+Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).
+Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

 

@Cos thì cos cos, sin sin

Sin thì sin cos, cos sin 2 lần

Chéo hàm thuận dấu, thuận hàm chéo dấu

Sin chàng đi trước, cos nàng theo sau

Tan thì tan cộng tan chia 1 trừ tan tan

 

*Cos thì cos cos, sin sin

Sin thì sin cos, cos sin 2 lần

Chéo hàm thuận dấu, thuận hàm chéo dấu

Sin chàng đi trước, cos nàng theo sau

Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

 

@Một bài thơ khác về cách nhớ công thức: tan(a+b)=(tan+tanb)/1-tana.tanb

tan một tổng hai tầng cao rộng
trên thượng tầng tan cộng tan tan
dưới hạ tầng số 1 ngang tàng
dám trừ một tích tan tan oai hùng

Nhấn next page hoặc chọn trang tiếp theo để theo dõi tiếp

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s