Phương pháp nhận biết các chất hữu cơ.

Posted on

1.Ankan: large C_{n}H_{2n+2}

-Thuốc thử: large Cl_{2}
-Hiện tượng:Sản phẩm sau pứ làm hồng giấy quỳ ẩm.

-Phương trình: large C_{n}H_{2n+2} + Cl_{2}rightarrow C_{n}H_{2n+1}Cl + HCl

large HCl làm hồng giấy quỳ ẩm

2.Anken: large C_nH_{2n} large nge2

-Thuốc thử 1:Nước Brom(Màu da cam)

-Hiện tượng :làm Mất màu nước Brom.

-Phương trình: large C_nH_{2n}+Br_2longrightarrow C_nH_{2n}Br

-Thuốc thử 2: dung dịch thuốc tím large KMnO_4

-Hiện tượng:làm mất màu thuốc tím.

-Phương trình: large 3C_nH_2n+2KMnO_4+4H_2Olongrightarrow3C_nH_{2n}(OH)_2+2MnO_2+2KOH

Với dung dịch đậm đặc ở nhiệt độ cao nối đôi dễ bị gãy cho ra xeton, axit hay tuỳ theo CTCT của anken.

Thuốc thử 3: large O_2

-Hiện tựơng:Chất sau pứ tham gia pứ tráng gương.
-Phương trình: large 2CH_2=CH_2+O_2longrightarrow ^{PdCl_2/CuCl_2}2CH_3CHO

3.Ankađien: large (C_nH_{2n-2}) large nge3

-Thuốc thử:Nước Brom
-Hiện tựơng:Làm mất màu nước Brom.
-Phương trình: large C_nH_{2n-2}+2Br_2longrightarrow C_nH_{2n-2}Br_4
KMnO4 phức tạp nên không đề cập nhá !

4.Ankin large (C_nH_{2n-2}) large nge2
-Thuốc thử 1:Nước Brom
-Hiện tượng:làm mất màu nước Brom

-Phương trình:

-Thuốc thử 2: dung dịch thuốc thuốc tím (ít khi dùng)

-Hiện tượng:Làm mất màu dung dịch thuốc tím
-Phương trình: large 3C_2H_2+8KMnO_4 longrightarrow3K_2C_2O_4+8MnO_2+2KOH+2H_2O

-Thuốc thử 3: dung dịch trong

-Hiện tượng:Cho kết tủa màu vàng nhạt

-Phương trình:

-Thuốc thử 4: dung dịch trong NH_3

-Hiện tương:cho kết tủa màu đỏ

-Phương trình:

5. Aren

-Thuốc thử:Brom lỏng(Bột Fe)

-Hiện tương:Mất màu dung dịch Brom

-Phương trình: large C_nH_{2n-6}+Br_2 overset{Fe}{rightarrow}C_nH_{2n-6}+HBr

6.Toluen

-Thuốc thử: dung dịch đun nóng

-Hiện tương:Mất màu dung dịch thuốc tím

-Phương trình:

hoặc viết là :

7.Stiren

-Thuốc thử: dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường

-Hiện tương:mất màu dung dịch thuốc tím
-Phương trình:

Kích page 2 kể xem típ nha !

Advertisements

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s