Cách sử dụng DNS của nhà cung cấp DNS trung gian everydns.net – HOST BY FREEVNN

Posted on

Cách sử dụng DNS của nhà cung cấp DNS trung gian everydns.net

Giải pháp:

1 Đầu tiên bạn cần phải chuyển name server của domain mình về DNS của everydns.net theo thông tin dưới đây

1. ns1.everydns.net
2. ns2.everydns.net
3. ns3.everydns.net
4. ns4.everydns.net

2 Sau đó bạn hãy đăng ký account tại everydns.net, việc đăng ký này là miễn phí hoàn toàn

 

3 Đăng nhập vào everydns và add domain

Domain khi đã add vào sẽ nằm ở menu bên trái, click chuột vào domain của bạn để có thế thêm sửa và xóa các record

4 Tiến hành add các record cần thiết để chạy website:

Đầu tiên là A record:
Fully Qualified Domain Name: tên miền cua bạn
Record type: gồm có A , CNAME, MX va NS (ở đây chọn A)
Record Value: 209.190.24.9

 

—————————————

Vấn đề về parked domain.
Khi bạn đã trỏ IP vể 209.190.24.11/209.190.85.10/209.190.24.9(tuỳ nhá :D) thì bạn vào mục Add Domain rồi thêm Domain của bạn vào là được.

IP của bạn: 209.190.24.9

Hoặc bạn có thể kiểm tra bằng cách vào Run chạy cmd
Sau đó nhập lệnh: ping lmsvn.freevnn.com

 

Tốt nhất bạn DNS Domain về:

ns1.freevnn.com
ns2.freevnn.com

Thân.

Nếu có thể bạn nên DNS về:
ns1.freevnn.com
ns2.freevnn.com
ns3.freevnn.com
ns4.freevnn.com

 

…..Tớ dùng dns sitelutions.com mà nó hình như chỉ cho trỏ về ip của host thui thì làm sao hả cậu.

Ví dụ Domain của bạn là: you-domain.freevnn.com
Bạn vào Run nhập CMD
sau đó chạy lệnh ping: c:/ping you-domain.freevnn.com

Bạn sẽ biết được IP

—Trước hết, bạn xác định lại tên miền bạn đã đăng ký tại freevnn.com.

Ví dụ: tenmiencuaban.freevnn.com

Bạn vào Run và chạy lệnh cmd, sau khi ra màn hình DOS hãy nhập lệnh: c:>ping tenmiencuaban.freevnn.com

Bạn sẽ thấy IP tại dòng pinging.

Advertisements

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s