‘Thất tình’ ư, tớ đang cố vượt qua đây

Posted on

Bằng cách mỉm cười mong người ấy hạnh phúc, đặt ra những mục tiêu cho tương lai chẳng hạn.

Dù sao hãy mạnh mẽ lên nhé, tương lai tươi sáng đang đợi bạn phía trước kìa!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s