Giải mã câu nói ‘khó hiểu’ của phe XX

Posted on

Các nàng luôn có rất nhiều ‘thâm’ ý, nhiều lúc làm cánh XY điên đầu.

Ai bảo con gái nghĩ gì nói đấy, không phải đâu nhé, hãy xem những lời “giải mã” dưới đây để biết XX nói và nghĩ khác nhau nhiều như thế nào!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s