Chắc chắn người ấy thích bạn (2)

Posted on

Ước gì những biểu hiện dưới đây cũng giống như ‘người ấy’ trong mộng của mình nhỉ!

Những dấu hiệu tiếp theo chứng tỏ người ấy đang “đổ đứ đừ” bạn nè, hi!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s