5 giọt nước mắt cảm động nhất của con gái

Posted on

Các chàng đã làm gì khiến nàng cảm động đến rớt nước mắt như vậy thế?

Bạn nghĩ điều gì khiến phe XX dễ bị “nhỏ giọt” nhất? Phải chăng là những hành động to tát không ai có thể làm được, hay những hành động siêu phàm thường chỉ có trong câu chuyện cổ tích? Tất cả đều sai bét! Điều làm con gái dễ cảm động rớt nước mắt nhất là gì ư? Đơn giản lắm, nhưng trên hết cần chứa đựng trong đó sự chân thành của tình yêu, đặc biệt là 5 trường hợp dưới đây!

Cánh XY ơi, cánh XY có làm được những điều này với “người ấy” của mình không, hehe!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s