Thay đổi dòng chữ Proudly powered by WordPress phía cuối Blog

Posted on

Thông thường khi sử dụng các giao diện (Theme) miễn phí của Worpress (VD: theme Twenty Ten) bạn sẽ thấy có dòng chữ Proudly powered by WordPress ở footer của Blog và khi click vào đó thì sẽ có liên kết tới WordPress.org.

Giả sử bạn muốn thay đổi dòng chữ này thành tên và liên kết tới công ty, hoặc tên bạn thì bạn có thể thực hiện như sau. Bạn đăng nhập vào WordPress với quyền admin và tìm tới Dashboard | Appearance | Editor.

Bạn chú ý ở bên phải màn hình sẽ có danh sách các file template trong giao diện của bạn trong phần Templates.

Bạn chọn file Footer (footer.php) để mở file này ra, sau đó tìm tới dòng lệnh có chứa chữ tương tự như sau:

Proudly powered by

Bạn có thể sửa chữ trong đoạn mã này đi và thay thế bằng tên và liên kết tới công ty, website của bạn.  Kết quả phần footer của bạn sẽ được tùy biến như dưới chân trang blog của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s